Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΙΛΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΔΡΑΣΗ 10.1.08 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 10 «ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020


Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων / Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ, προτίθεται να προκηρύξει μέχρι το τέλος του 1ου τετράμηνου του 2017 τη γεωργοπεριβαλλοντική-κλιματική δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδoπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)». Επιλέξιμες στο πλαίσιο της δράσης είναι οι καλλιέργειες της ροδακινιάς, της βερικοκιάς και της νεκταρινιάς. Στόχος της δράσης είναι ο μετριασμός της επιβάρυνσης των περιοχών που καλλιεργείται εντατικά η ροδακινιά, η βερικοκιά και η νεκταρινιά από χημικά εντομοκτόνα. Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της δράσης είναι οι περιοχές όλης της χώρας στις οποίες καλλιεργούνται τα παραπάνω είδη.
Δικαιούχοι είναι γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης με επιλέξιμες για τη δράση καλλιέργειες (ροδάκινα, βερίκοκα, νεκταρίνια).
Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ενταχθούν στη δράση πρέπει να πληρούν το ακόλουθο κριτήριο επιλεξιμότητας:
 • να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευσης (ΕΑΕ) του υποψηφίου του έτους 2016 με επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια (ροδάκινα, βερίκοκα, νεκταρίνια)
Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας.
Τα αγροτεμάχια τα οποία εντάσσονται στη δράση πρέπει:
 • να κατέχονται νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης
 • να διατηρούνται σταθερά κατά θέση και σε έκταση καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης
Οι δικαιούχοι της δράσης δεσμεύονται:
 • καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης να εφαρμόζουν τη μέθοδο της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων - εχθρών της ροδακινιάς, νεκταρινιάς και βερικοκιάς και συγκεκριμένα της καρπόκαψας, της ανάρσιας και του φυλλοδέτη. Η πρακτική της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων συνίσταται στην εγκατάσταση παγίδων παρακολούθησης και ατμιστήρων (dispensers). Οι ατμιστήρες απελευθερώνουν συνθετική φερομόνη με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται η σύζευξη των ακμαίων των μικρολεπιδοπτέρων και να ελαχιστοποιείται ο πληθυσμός των επιβλαβών προνυμφών.
 • να διαθέτουν και να εφαρμόζουν Σχέδιο Εφαρμογής της δράσης στην ενταγμένη εκμετάλλευση, το οποίο περιλαμβάνει το σχεδιασμό της εγκατάστασης των ατμιστήρων και των παγίδων παρακολούθησης. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης, το Σχέδιο Εφαρμογής αναθεωρείται, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα όπως η καταγραφή των συλλήψεων στις παγίδες παρακολούθησης και οι μετρήσεις του ποσοστού προσβολής σε φύλλα και βλαστούς από τα έντομα – στόχους, και περιγράφει μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των πληθυσμών των τριών μικρολεπιδοπτέρων στα ενταγμένα αγροτεμάχια.
 • τα πρώτα δύο έτη εφαρμογής να κάνουν μικτή χρήση φερομονών & χημικών εντομοκτόνων, ενώ τα επόμενα τρία έτη εφαρμογής να κάνουν αποκλειστικά χρήση φερομονών.
Τα ύψη ενίσχυσης ανέρχονται σε 387 € ανά Ha ετησίως για τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής και στα 454 € ανά Ha ετησίως για τα επόμενα τρία έτη εφαρμογής.

Όσοι γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης με επιλέξιμες για τη δράση καλλιέργειες (ροδάκινα, βερίκοκα, νεκταρίνια) και τα αγροτεμάχια τους είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευσης (ΕΑΕ) του έτους 2016 με επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια (ροδάκινα, βερίκοκα, νεκταρίνια και επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση στήριξης στη συγκεκριμένη δράση μπορούν ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ να ξεκινήσουν την εφαρμογή των αναφερόμενων παραπάνω δεσμεύσεων.

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

Το κόστος, η χρηματοδότηση και η διαδικασία για την κατασκευή θερμοκηπίου


Από την κατασκευή των πρώτων θερμοκηπίων, μερικούς αιώνες πριν, ως και σήμερα, τα θερμοκήπια χρησιμοποιούνται ευρέως για την επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης των φυτών, όπως και την βελτιστοποίηση της ποιότητας και την αύξηση της ποσότητας των παραγόμενων προϊόντων. Στην Ελλάδα σήμερα -σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από το ρεπορτάζ της «Υπαίθρου - Χώρας»-, υπάρχουν και καλλιεργούνται περίπου 55.000 στρ. θερμοκήπια. Η δυνατότητα ανάπτυξης όμως -σύμφωνα με όσα μας μαρτυρούν άνθρωποι του χώρου-, λόγω του πολύ ευνοϊκού κλίματος, της αυξημένης ηλιοφάνειας και της αυξημένης ζήτησης νωπών πιστοποιημένων λαχανικών, είναι πολύ μεγάλη και θα μπορούσε η καλλιεργήσιμη έκταση θερμοκηπίων να ήταν μέχρι και εξαπλάσια.

«Στα θερμοκήπια πλέον μπορούν να καλλιεργηθούν λαχανοκομικά, ανθοκομικά φυτά, σπορόφυτα ή και ακόμα να χρησιμοποιηθούν σαν κήποι, ώστε να φιλοξενούνται καλλωπιστικά φυτά. Μπορούν να καλλιεργηθούν φυτά ετήσια, εποχιακά ή και εκτός εποχής, ανάλογα με την απαίτηση της αγοράς», τονίζει στην «Ύπαιθρο - Χώρα», ο Κωνσταντίνος Σαμαντούρος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ΑΓΡΕΚ Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ ΑΕ, που ασχολείται χρόνια με τον συγκεκριμένο κλάδο.

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ: Εκθέσεις αξιολόγησης νέων ποικιλιών φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων για τα έτη 2015-2016Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων – Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δέντρων Νάουσας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, αναφέρονται τα εξής:

«Τα τελευταία χρόνια μεγάλος αριθμός νέων ποικιλιών ροδακινιάς, νεκταρινιάς, βερικοκιάς, κερασιάς και μηλιάς είναι διαθέσιμος που μπορεί να έχουν υψηλή παραγωγή, πολύ καλό χρωματισμό, μέγεθος και ικανότητα συντήρησης, να διευρύνουν το χρονικό διάστημα συγκομιδής, να έχουν το χαρακτηριστικό του αυτογόνιμου, ανθεκτικότητας στην ίωση σάρκα (βερικοκιά) κ.α. Αναμφίβολα οι νέες ποικιλίες αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για την ανάπτυξη της δενδροκομίας στην Ελλάδα, όμως ο μεγάλος διαθέσιμος αριθμός προκαλεί σύγχυση σε παραγωγούς που δεν ξέρουν τι να διαλέξουν. Επιπλέον τα χαρακτηριστικά των ποικιλιών επηρεάζονται κατά μεγάλο βαθμό από τις κλιματικές συνθήκες μίας περιοχής και ένα μικρό ποσοστό από αυτές τελικά χρησιμοποιείται από τους παραγωγούς.

Στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας πραγματοποιείται ερευνητικό πρόγραμμα αξιολόγησης ποικιλιών με την υποστήριξη 17 ιδιωτικών και συνεταιριστικών φορέων. Ανακοινώνουμε πως αναρτήσαμε στην ιστοσελίδα μας (http://www.pomologyinstitute.gr/pnews.php?id=2) εκθέσεις στις οποίες παρουσιάζονται αποτελέσματα αξιολόγησης 47 ποικιλιών ροδακινιάς, 17 ποικιλιών νεκταρινιάς, 25 ποικιλιών βερικοκιάς, 17 ποικιλιών κερασιάς και 27 ποικιλιών μηλιάς, ηλικίας 3 ή 4 ετών για τα έτη 2015-2016.
Στις εκθέσεις παρουσιάζονται ο χρόνος άνθησης, συγκομιδής, παραγωγικότητα και χαρακτηριστικά καρπού όπως σχήμα, συμμετρία, παρουσία ραφής, μύτης στην άκρη του καρπού, ποσοστό κάλυψης του καρπού με επίχρωμα, συγκέντρωση συνολικών διαλυτών στερεών και ογκομετρούμενη οξύτητα καθώς και μεταβολές στην αντίσταση στη πίεση κατά τη συντήρηση σε συνθήκες δωματίου για 3 ημέρες. Επίσης παρουσιάζονται οι μεταβολές κλιματολογικών παραμέτρων που καταγράφηκαν τα τελευταία χρόνια στη Νάουσα, ημερολόγιο ωρίμανσης, φωτογραφίες των ποικιλιών και γίνεται συγκριτική αξιολόγηση των χαρακτηριστικών τους. 

Αφιερώνουμε τις πρώτες εκθέσεις στη μνήμη του κ. Θεολόγη Καραΐνδρου, πρώην προέδρου της Α.Σ. Venus, ο οποίος εμψύχωσε την επίτευξη του παρόντος μακροχρόνιου ερευνητικού προγράμματος.

Πιστεύουμε πως τα αποτελέσματα του παρόντος προγράμματος έρχονται να καλύψουν ένα κενό, και να ενισχύσουν τη σύγχρονη Ελληνική δενδροκομία. Τέλος, προσκαλούμε και περιμένουμε μέσα στον Ιανουάριο 2017 τους επόμενους χρυσούς, ασημένιους και χάλκινους σπόνσορες για τη συνέχιση του έργου.

Εκ μέρους της ομάδας υποστήριξης του έργου

H επιστημονικά υπεύθυνη               

Δρ. Παυλίνα Δρογούδη     

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Από 200-2.500 ευρώ κυμαίνονται πλέον τα πρόστιμα που επιβάλλει η πολιτεία για παραβάσεις στις λαϊκές.


Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας «είναι αναγκαίος ο εξορθολογισμός των ποσών των προστίμων, τα οποία επιβάλλονται να υπακούουν στις διαμορφωθείσες νέες συνθήκες στην αγορά και στην οικονομία της χώρας διατηρώντας παράλληλα την αποτρεπτική τους ισχύ».

Όπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομίας στην σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ οι υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες σε συνδυασμό με τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, είχαν ως συνεπακόλουθο και τη σημαντική μείωση των προσόδων των πωλητών υπαιθρίου εμπορίου και απαιτεί αναλογική αναπροσαρμογή των προστίμων.


(Από agronews.gr)

Στο λογιστή για βιβλία ως 30 Γενάρη οι μελισσοκόμοι


Έως τις 30 Ιανουαρίου πρέπει να πάνε στο λογιστή τους οι μελισσοκόμοι, ώστε να τακτοποιήσουν το θέμα των βιβλίων εσόδων-εξόδων, τα οποία υποχρεούνται να τηρούν, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Η ΟΜΣΕ τονίζει ότι με αυτή την εγκύκλιο ουσιαστικά επανακοθορίζεται έμμεσα το ποιος είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης και συμπληρώνει: «Αυτή η κίνηση θα δημιουργήσει προβλήματα σε όλους και σίγουρα στους μελισσοκόμους στη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» του Εθνικού Προγράμματος Μελισσοκομίας (μετακινήσεις)».

Αναλυτικά η εγκύκλιος έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων για την ιδιότητα του κατ' επάγγελμα αγρότη σύμφωνα με την περ. 1 του άρθ.65 του ν.4389/2016 (Φ.Ε.Κ. 94 Α')

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τη υποπερίπτωση α/αε της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του ν.4389/2016 (Φ.Ε.Κ. 94 Α'), που τροποποιεί την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.3874/2010 μια από τις βασικές προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί κάποιος ως επαγγελματίας αγρότης είναι να τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167 Α'), όπως τροποποιήθηκε με την περ. α' της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 4223/2013 (Φ.Ε.Κ. 287 Α'), ορίζεται ότι ειδικά για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στα έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων.

3. Με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170 Α'), ορίζεται ότι κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί αξιόπιστο λογιστικό σύστημα και κατάλληλα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία, για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, το λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι αποσπασματικά τα επιμέρους συστατικά τους, σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την καταλληλότητά τους.

4. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.4308/2014 (Φ.Ε.Κ. 251 Α'), όπως ισχύει, ορίζονται οι οντότητες που εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις των Ελληνικών Λογιστικών Πρότυπων. Συγκεκριμένα, με την περίπτωση γ της εν λόγω παραγράφου συμπεριλαμβάνεται η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα που υποχρεούται στην εφαρμογή αυτού του νόμου από φορολογική ή άλλη νομοθετική διάταξη.

5. Σύμφωνα με τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι αγρότες-φυσικά πρόσωπα, ως οντότητες της παραγράφου (2γ) του άρθρου 1 του ν.4308/2014 εφόσον αποκτούν εισόδημα από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, καταρχήν εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού, ήτοι έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων. Συνεπώς την ιδιότητα φυσικού προσώπου ως κατ' επάγγελμα αγρότη, όπως ορίζεται στο άρθ.65 του 4389/2016, έχουν όσοι ασκούν ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων, ανεξαρτήτως υπαγωγής αυτών σε καθεστώς Φ.Π.Α. και ανεξαρτήτως υποχρέωσης ενημέρωσης ή μη των λογιστικών αρχείων (βιβλίων).

                                                           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


                                                              (Από agronews.gr)

Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

Η «Ύπαιθρος Χώρα» στην Αρκαδία

Δαμάζοντας το ατίθασο Μαίναλο


Με ασταμάτητη βροχή, τσουχτερό κρύο και τα τζάκια των σπιτιών να καπνίζουν ολημερίς και ολονυχτίς ξεκίνησε το οδοιπορικό και η γνωριμία μας με τον Νομό Αρκαδίας. Αφετηρία μας αποτέλεσε η Τρίπολη, μια πόλη που δεσπόζει επιβλητικά χτισμένη στα 700 μέτρα υψόμετρο (είναι η τρίτη πιο ορεινή πόλη της Ελλάδας) του μαντινειακού οροπεδίου. Για τους κατοίκους της περιοχής, όμως, η πραγματικότητα είναι διαφορετική, αφού «εδώ δεν μας πιάνει κακοκαιρία, γιατί είναι χαμηλά σε σχέση με τα χωριά της υπόλοιπης Αρκαδίας». Όπως και να ’χει, εξαρχής αντιληφθήκαμε πως η Αρκαδία (και τα ορεινά της) θα μας προσέφερε ένα διαφορετικό και πλούσιο σε εικόνες οδοιπορικό.

Οι εξαγωγές και η μεταποίηση «κλειδιά» για την καλλιέργεια αρώνιαςΠολλοί το χαρακτηρίζουν ως τον «καρπό της νιότης», καθώς αυξάνει τη ζωτικότητα του σώματος, υπερνικά τις νευρικές διαταραχές και την κόπωση. 
Λέγεται, μάλιστα, ότι λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας σε πεκτίνη βοηθά στην απορρόφηση και στην προστασία των οργανισμών από τη ραδιενέργεια. 
Ο λόγος για την πολύτιμη αρώνια, που ο καρπός της είτε νωπός ή αποξηραμένος, είτε σε μαρμελάδα μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στο ανθρώπινο οργανισμό. 
Έρευνες έχουν δείξει ότι περιέχει υψηλά επίπεδα περιεκτικότητας σε βιταμίνη C (15-30 mg στα 100 γραμμάρια), και άλλες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία (Α, Β1, Β2, Β3, Β6, Β9, Ε, Κ, P).
Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 2.000 καλλιεργητές
Τα τελευταία χρόνια μεγάλη μερίδα ανθρώπων που ασχολήθηκαν με τη γη, αποφάσισαν να καλλιεργήσουν αρώνια, με αρκετά καλή απόδοση ανά στρέμμα. Όμως, η αυξημένη ζήτηση και αναγνώριση του συγκεκριμένου φυτού, ανάγκασε τις εταιρείες που ασχολούνται με τη συγκέντρωση του προϊόντος να αναζητούν καλλιεργητές με μεγάλες παραγωγές για να μπορέσουν να μειώσουν τις τιμές. «Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 2.000 καλλιεργητές. Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει πολλούς από αυτούς στην καλλιέργεια της αρώνιας. Έτσι, η τάση είναι ανοδική. Αρχικά, ξεκίνησαν δοκιμαστικά εκατοντάδες καλλιεργητές για να δουν τις παραγωγές τους. Όμως, αν αυτές είναι μικρές θα αναγκαστούν σε 2-3 χρόνια να τα παρατήσουν γιατί η παραγωγή τους θα είναι μικρή και δεν θα μπορέσουν να τη διαθέσουν ούτε και μέσω εταιρειών”, αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η παραγωγός, Αλίκη Δαμιανίδου, που ασχολείται αποκλειστικά με την καλλιέργεια βιολογικής αρώνιας και συνεχίζει: «Αυτό που θα λύσει το μεγάλο πρόβλημα είναι η εξαγωγή του προϊόντος. Μόνον έτσι θα μπορέσει ένας καλλιεργητής να αποκομίσει κάποιο κέρδος. Και προς αυτή την κατεύθυνση στρεφόμαστε και εμείς. Καλλιεργούμε 38 στρέμματα και πέρσι καταφέραμε να πάρουμε 26 τόνους βιολογικής αρώνιας, ενώ φέτος πήραμε μόνο 12 τόνους. Και αυτό γιατί τα δέντρα πέρσι "κουράστηκαν" και δεν είχαν τόση δύναμη να βγάλουν καρπούς».
Ανήκει στην κατηγορία των superfoods
Τα καταστήματα υγιεινής διατροφής την έχουν εντάξει στην κατηγορία των superfoods και αυτό στρέφει αρκετούς να μάθουν για τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες, αλλά και τα οφέλη στον ανθρώπινο οργανισμό. «Ο κόσμος δεν γνωρίζει την αρώνια, σε αντίθεση με το εξωτερικό που όλοι την γνωρίζουν και την έχουν βάλει στην καθημερινή διατροφική τους συνήθεια. Έχει φοβερές αντιοξειδωτικές ιδιότητες και προσφέρει καλή υγεία. Έχει πολλές βιταμίνες και ιχνοστοιχεία», επισήμανε η κ. Δαμιανίδου. Τέλος, η κ. Δαμιανίδου επισήμανε ότι το συγκεκριμένο φυτό χρειάζεται καθημερινή ενασχόληση. 
«Στην Ελλάδα ακόμη και οι γεωπόνοι δεν γνωρίζουν τη χρήση του, άρα δεν μπορούν να δώσουν συμβουλές για το πως πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποιες ασθένειες. Για παράδειγμα, υπάρχουν ασθένειες που μεταπηδούν από την υπόλοιπη φύση στα δέντρα. Αν δεν τις προσέξεις τότε μπορεί να χαθεί μεγάλο μέρος παραγωγής. Αυτός είναι και ο λόγος που ο καλλιεργητής είναι μονίμως στα χωράφια και ελέγχει όλα τα δέντρα ξεχωριστά και σχολαστικά».
Καλλιεργείται κυρίως στις Σέρρες 
Μια από τις καλύτερες περιοχές για την καλλιέργεια του καρπού αποτελούν οι Σέρρες, όπου σήμερα καλλιεργούνται περίπου 250 στρέμματα. «Ο Νομός ενδείκνυται για καλλιέργεια της αρώνιας. Ακόμη ο Έλληνας δεν γνωρίζει την αρώνια, όμως όλοι οι παραγωγοί κάνουν μεγάλη προσπάθεια να επικοινωνήσουν τα οφέλη της. Ο καρπός είναι θαυματουργός και δίκαια τον χαρακτηρίζουν ως τον καρπό της ζωής», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο παραγωγός, Γιώργος Βασιλάκος, που έχει 750 δέντρα στο Νεοχώρι Σερρών. Ο ίδιος, πάντως, επισημαίνει ότι η λύση είναι οι εξαγωγές και η μεταποίηση. «Αν κάποιος παραγωγός θέλει να δώσει την αρώνια σε καλή τιμή, τότε πρέπει να βρει τρόπο να κάνει εξαγωγές. Στην Ελλάδα η ζήτηση είναι μικρή, ενώ στο εξωτερικό ο καρπός είναι γνωστός και τον αναζητούν. Επίσης, στην Ελλάδα μπορεί κάποιος να μπει στην διαδικασία της μεταποίησης. Να κάνει μαρμελάδες, χυμό, γλυκό ώστε να μπορεί να τον διαθέσει και σε άλλες μορφές», αναφέρει ο κ. Βασιλάκος.
Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ


Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 (ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ)

ΔΕΙΤΕ   ΕΔΩ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιτήσεις για το μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»

Από Τρίτη 24.01.2017 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 – «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014 – 2020, από τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων.Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 22.02.2017.

Προκηρυσσόμενες Δράσεις

A. Υπομέτρο 11.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

 • Δράση 11.1.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
 • Δράση 11.1.2 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία
B. Υπομέτρο 11.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
 • Δράση 11.2.1 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
 • Δράση 11.2.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στις προκυρησσόμενες δράσεις του Μέτρου 11, υποβάλλουν προς Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Μέτρου - Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας Βιολογικής παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων του Υπ. Α.Α.Τ., ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του σχετικού Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στο ιστότοποhttps://p2.dikaiomata.gr/Organics16Registration και η επεξεργασία των αιτήσεων, στον ιστότοποhttps://p2.dikaiomata.gr/Organics16. Η αίτηση στήριξης απευθύνεται στον ΕΦΔ, σύμφωνα με την έδρα της εκμετάλλευσης όπως αυτή έχει δηλωθεί στην ΕΑΕ του υποψήφιου για το έτος 2016, διαμέσου των περιφερειακών υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Εγχειρίδια Οδηγιών εγγραφής και συμπλήρωσης της Αίτησης Στήριξης υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή στους ως άνω ιστότοπους.
Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την διαδικασία ένταξης του Μέτρου παρέχεται από :

 • Τη Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας Βιολογικής παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων του Υπ. Α.Α.Τ.
 • Τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) και
 • τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 11 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πρόσκληση του μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020
Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση του μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020.
Η πρόσκληση αφορά στην δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα υπομέτρα του μέτρου 11 (βιολογική γεωργία, βιολογική κτηνοτροφία).
Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων έχει οριστεί από 24-1-2017 έως 22-2-2017.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (http://www.minagric.gr/index.php/el/minagric-hot-news-el/4259-biologi-kalliergies11), στην Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών ενδείξεων του ΥΑΑ&Τ (Λ. Αθηνών 58 Αθήνα, τηλ.: 210 5275276, 210 5275282) και στον ΟΠ
ΕΚΕΠΕ.

Π. Τατούλης : «Δεν θα επιτρέψω προσχηματική ανάρτηση δασικών χαρτών»

Πολιτική πρωτοβουλία ανέλαβε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ.Πέτρος Τατούλης για την αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος που έχει δημιουργηθεί από την ανάρτηση των δασικών χαρτών και των εκρηκτικών συνεπειών του για τους πολίτες, επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της περιφέρειας.
Συγκεκριμένα, ο κ. Τατούλης με επιστολή του στον Πρωθυπουργό και στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντοπίζει τις μεγάλες αδυναμίες που αφορούν:
Το γεγονός ότι η ανάρτηση γίνεται αποκλειστικά Ηλεκτρονικά αποκλείοντας απ’ αυτήν τον κάθε πολίτη που δεν διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο αλλά και την δυνατότητα να χειριστεί την online εφαρμογή της ΕΚΧΑ που έχει σχεδιαστεί για γνώστες GIS
Το απαράδεκτα υψηλό ειδικό τέλος που φτάνει ως τις 3600 ευρώ και απαιτείται να καταβάλει ο πολίτης προκειμένου να υποβάλει αντιρρήσεις, τη στιγμή μάλιστα που το κόστος σύνταξης των χαρτών έχει καλυφθεί από κοινοτικούς πόρους.
Την πλήρη αποτυχία της διαδικασίας στην ενσωμάτωση των θεσμικών γραμμών που προσδιορίζουν τις αστικές περιοχές προκειμένου αυτές να εξαιρεθούν του δασικού χαρακτήρα.
Την ασυμβατότητα που υπάρχει μεταξύ των δασικών χαρτών και των διαγραμμάτων του ΟΣΔΕ που θα οδηγήσει μεγάλο αριθμό αγροτών σε απώλεια των επιδοτήσεων.
Την πλειάδα των σφαλμάτων μεγάλης κλίμακας που εντοπίζονται και αφορούν τον χαρακτηρισμό ως δάσους χιλιάδων στεμμάτων καλλιέργειας ήμερης καστανιάς, και ελιάς με υπεραιωνόβια δένδρα.
Στην επιστολή που απέστειλε επισημαίνει με έμφαση ότι δεν θα επιτρέψει μέσα από μια προσχηματική ανάρτηση των δασικών χαρτών:
Να μην αναδειχθούν και να μη διορθωθούν πλειάδα σφαλμάτων μεγάλης κλίμακας που εντοπίζονται σ’ αυτούς και δημιουργούν τις προϋποθέσεις απαξιώσεις τους.
Να αναγκαστούν χιλιάδες πολίτες που εσφαλμένα επηρεάζονται από δασικά πολύγωνα για να αποδείξουν το αυτονόητο να καταβάλουν χιλιάδες ευρώ και τελικά να οδηγηθούν μαζικά στα δικαστήρια.
Να δημιουργηθεί ένα αβέβαιο τοπίο σε εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα που θα ακυρώσει την αναπτυξιακή δυναμική την οποία με μεγάλη προσπάθεια και κόπο η Περιφέρεια δημιούργησε στην Πελοπόννησο.
Να θεσμοθετηθούν λανθασμένα δασικές χρήσεις σε καλλιεργούμενες εκτάσεις που θα προκαλέσουν την απώλεια εκατομμύριων ευρώ κοινοτικών ενισχύσεων για τον αγροτικό τομέα.
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ζητά την προσωπική παρέμβαση του νέου Υπουργού Περιβάλλοντος κ. Σταθάκη και ταυτόχρονα την υλοποίηση ευρείας σύσκεψης με όλους τους εμπλεκόμενους Υπουργούς και Υπηρεσιακούς παράγοντες για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΞΥΛΟΥ ΣΤΟ ΑΜΠΕΛΙ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΙΣΚΑ - ΕΥΤΥΠΙΩΣΗ - ΦΟΜΟΨΗ

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Ίσκα: κιτρίνισμα των φύλλων ανάμεσα από τα νεύρα και μάρανση έως ξήρανση της μιας πλευράς ή ολόκληρου του φυτού το καλοκαίρι. Ευτυπίωση: Πλήρης αστοχία στην έκπτυξη οφθαλμών την άνοιξη, καχεκτική βλάστηση της μιας πλευράς ή καθολική, έως και ξήρανση το καλοκαίρι. Φόμοψη: Μαύρες εσχαρώσεις στα πρώτα μεσογονάτια της κληματίδας την άνοιξη συνοδευόμενα με καθυστέρηση στην ανάπτυξη της κληματίδας και παραμορφώσεις των φύλλων. 

Περισσότερα  ΕΔΩ

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 11 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ"

Στη δημοσιότητα δόθηκε την Πέμπτη 19/1 η πρόσκληση για το μέτρο «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, ενώ οι αιτήσεις για ένταξη θα τρέχουν για περίπου ένα μήνα, από τις 24/1 έως τις 22/2.  
Το συνολικό ύψος των πιστώσεων που προκηρύχθηκαν ανέρχεται στα 443 εκατ. ευρώ δημόσιας δαπάνης (εθνική και κοινοτική συμμετοχή).
Με το συγκεκριμένο μέτρο ενισχύονται γεωργοί και κτηνοτρόφοι, είτε για να μετατρέψουν την συμβατική τους εκμετάλλευση σε βιολογική, είτε για να διατηρήσουν την ήδη υφιστάμενη βιολογική τους εκμετάλλευση.
(Από ypaithros.gr)