Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

EΠΙΛΕΞΙΜΑ ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΑ ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ


Αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί στο ΟΣΔΕ του 2016 με μη παραγωγικά δέντρα εντάσσονται και πληρώνονται κανονικά στο Μέτρο 11 της Βιολογικής Γεωργίας που δέχεται αιτήσεις έως 22 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, υπό την προϋπόθεση ότι από φέτος θα είναι σε θέση να καρπίσουν.
Οι ενδιαφερόμενοι µπορούν ως 22 Φεβρουαρίου να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη και στις τέσσερις επιµέρους δράσεις Βιολογικών.
Παράλληλα, σύμφωνα πάλι με το υπουργείο η άδεια κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή προέγκρισης αυτής, θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον φάκελο του δικαιούχου ώστε να πληρωθεί την 1η δόση στα πλαίσια της βιολογικής κτηνοτροφίας.
Ειδικότερα, το υπουργείο, στην ερώτηση για το αν αγροτεμάχια με Δέντρα που είχαν δηλωθεί ως μη παραγωγικά στην ΑΕΕ 2016 -κάτω των τεσσάρων ετών- και ανήλικα ζώα είναι επιλέξιμα για το Μέτρο 11 της βιολογικής (μετατροπή ή διατήρηση) εφόσον το έτος 2017 τα δένδρα θα είναι παραγωγικά και τα ζώα ενήλικα απαντά «Αγροτεμάχια με μη παραγωγικά δέντρα εντάσσονται στο Μέτρο 11 της βιολογικής γεωργίας».
Αντίστοιχα όσον αφορά το αν η άδεια εγκατάστασης του στάβλου θα είναι απαραίτητη στην πρώτη πληρωμή, το υπουργείο απαντά τα εξής: «Απάντηση: Η άδεια κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή προέγκρισης αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4424/2016(ΦΕΚ Ά 183) θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον φάκελο του δικαιούχου όπως ορίζεται στην παράγραφο 21 του άρθρου 4 της με αριθμ. πρωτ. 2848/145689/28.12.2016(ΦΕΚ Β΄4310/2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020».

(Από agronews.gr)