Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΚΠΦ & ΠΕ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (ΕΞΩΑΣΚΟΣ-ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ-ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ)ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ - ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ
Γενικές αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά το κλάδεμα:
1. Το κλάδεμα να γίνεται με ξηρό καιρό .
2. Τα εργαλεία κλαδέματος να απολυμαίνονται.
3. Επάλειψη των μεγάλων τομών κλαδέματος με κατάλληλο υλικό (πάστα).
4. Απομάκρυνση των κλαδιών από τον οπωρώνα (αποτελούν εστίες μόλυνσης).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΚΠΦ & ΠΕ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΞΥΛΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΞΥΛΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ
Η αντιμετώπιση των ασθενειών του ξύλου του αμπελιού, βασίζονται στη λήψη προληπτικών μέτρων κατά τη διάρκεια του κλαδέματος, λόγω έλλειψης φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αντιμετώπιση τους. Η εφαρμογή των μέτρων αυτών γίνεται με σκοπό τη μείωση, στο ελάχιστο δυνατό,του μολύσματος που προσβάλει το ξύλο.