Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

ΦΟΜΟΨΗ (ΑΜΠΕΛΙ)


Παθογόνο αίτιο: Phomopsis viticola
Ασθένεια του ξύλου. Αποτελεί σημαντικό παράγοντα μείωσης της ετήσιας παραγωγής και της υποβάθμισης της καλλιέργειας. Ελαττώνει σημαντικά την παραγωγική ζωή των αμπελιών.
Ζημιές: Προσβάλλει την ετήσια βλάστηση και διατηρείται στο παλιό ξύλο. Τα φυτά αποδυναμώνονται, η παραγωγή σταδιακά μειώνεται, το κλάδεμα του επόμενου έτους δυσχεραίνεται. Μακροπρόθεσμα τμήματα ή ολόκληρα πρέμνα νεκρώνονται.
Συμπτώματα: Στα φύλλα: Στη βάση του ελάσματος και επάνω στα νεύρα μικρές κυκλικές κηλίδες, κίτρινες στην περιφέρεια και μαύρες στο κέντρο. Φύλλα έντονα προσβεβλημένα ξεραίνονται, το έλασμα πέφτει αλλά ο μίσχος συνήθως μένει στον βλαστό.
Στα σταφύλια: Μαύρες κηλίδες στη ράχη (άξονες). Το τμήμα κάτω από την προσβολή ξεραίνεται.
Στους βλαστούς: Στο τέλος της άνοιξης παρουσιάζουν μελανές νεκρωτικές κηλίδες στα πρώτα μεσογονάτια που εξελίσσονται σε νεκρώσεις, έλκη και επιμήκη σχισίματα. Οι βλαστοί είναι αδύνατοι, στενοί στη βάση, με κοντά μεσογονάτια και σπάνε εύκολα. Οι κληματίδες δεν ξυλοποιούνται και ασπρίζουν το χειμώνα. Στην επιφάνεια τους σχηματίζονται μικρά μαύρα στίγματα (πυκνίδια) που είναι τα αναπαραγωγικά όργανα του μύκητα. Πολλά μάτια δεν ανοίγουν ενώ άλλα μόλις ανοίξουν ξεραίνονται ή δίνουν καχεκτική βλάστηση. Οι ταξιανθίες αποβάλλουν γρήγορα τα άνθη τους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

ΕΥΤΥΠΙΩΣΗ (ΑΜΠΕΛΙ)


Παθογόνο αίτιο: Eutupa lata
Ασθένεια του ξύλου. 
Ζημιές: Προκαλεί καχεκτική βλάστηση και ανομοιόμορφο άνοιγμα των ματιών.
Το ξύλο νεκρώνεται, σκληραίνει και αποχρωματίζεται. Η εξέλιξη είναι αργή και μακροχρόνια. Σταδιακά, βραχίονες ακόμα και ολόκληρα πρέμνα ξεραίνονται.
Συμπτώματα: Γίνονται αντιληπτά στην αρχή της βλαστικής περιόδου (πριν να προχωρήσει η βλάστηση).
Στα φύλλα: Είναι μικρά, κίτρινα με νεκρώσεις. Ξεραίνονται και πέφτουν.
Στα σταφύλια: Εξελίσσονται κανονικά μέχρι την άνθηση. Στη συνέχεια παρουσιάζουν ανθόρροια, μικρορραγία και δεν ωριμάζουν.
Στους βλαστούς: Έχουν ασθενική εμφάνιση με μικρά μεσογονάτια.
Στο παλιό ξύλο: Νεκρώνεται, σκληραίνει κι αποχρωματίζεται. (Σε εγκάρσια τομή το μεταχρωματισμένο ξύλο έχει καστανό χρώμα και σχήμα V που είναι και το χαρακτηριστικό σύμπτωμα της ασθένειας). Έλκη δημιουργούνται γύρω από τις παλιές κλαδοτομές.Πολλές κεφαλές δεν βλαστάνουν.

ΙΣΚΑ (ΑΜΠΕΛΙ)Παθογόνο αίτιο: Η ίσκα είναι μια πολύπλοκη χρόνια ασθένεια.
Συμμετέχει ένα σύμπλοκο μυκήτων με πιο σημαντικούς τους : Fomitiporia mediterranea, Phaeomoniella chlamydospora και Phaeoacremonium aleophilum.
Στην Ελλάδα αποτελεί σοβαρό πρόβλημα σε πολλά αμπέλια.
Ζημιές: Καταστρέφει το αγγειακό σύστημα και διακόπτει την τροφοδοσία του φυτού με νερό.
Το ξύλο νεκρώνεται και αποχρωματίζεται. Οι προσβεβλημένοι βραχίονες ξεραίνονται. Η ξήρανση αργά ή γρήγορα επεκτείνεται σε ολόκληρο το πρέμνο.
Συνήθως προσβάλλει ηλικιωμένα αμπέλια (πάνω από 10 ετών), ωστόσο μια μορφή της εμφανίζεται συχνά και σε νεαρά.
Συμπτώματα: Γίνονται αντιληπτά το καλοκαίρι, σε διάσπαρτα πρέμνα ή σε εστίες, είτε με τη μορφή της αποπληξίας (απότομη μάρανση) είτε με τη μορφή της χρόνιας εξασθένησης (σταδιακή και αργή αποξήρανση) όπου εμφανίζονται χαρακτηριστικά συμπτώματα, κυρίως στα φύλλα.

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΚΠΦ & ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΞΥΛΟΥ - ΙΣΚΑ, ΕΥΤΥΠΙΩΣΗ, ΦΩΜΟΨΗ


Οι ασθένειες του ξύλου (ίσκα - ευτυπίωση - φόμοψη) υπάρχουν σε πολλά αμπέλια. 
Ζημιές:
Η εξέλιξή τους είναι αργή αλλά σταθερή. Σταδιακά και μακροχρόνια μειώνουν τις αποδόσεις και μικραίνει η παραγωγική ζωή του αμπελιού.
Συμπτώματα την περίοδο αυτή:
Ίσκα – Ευτυπίωση: Εμφανίζονται μη φυσιολογικοί μεταχρωματισμοί του ξύλου σε τομές του κλαδέματος.
Φόμοψη: Οι προσβεβλημένες κληματίδες έχουν γκριζόλευκη όψη, σχισίματα συνήθως προς τη βάση τους και πολλά μικρά μαύρα στίγματα (πυκνίδια).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.2.1 "ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ"


Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η πρόσκληση της Δράσης 10.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020: «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία» που απευθύνεται σε φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών καθώς και σε Ομάδες Παραγωγών και Συνεταιρισμούς που ασκούν κτηνοτροφικές δραστηριότητες και υποβάλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης. Στα 17 εκατομμύρια ευρώ η δημόσια δαπάνη της δράσης, πέντε τα είδη ζώων που δικαιούνται ενίσχυση (βοοειδή, πρόβατα, αίγες, ίπποι, χοίροι).